Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Төрөл бүрийн тос, тосолгооны материал багц 1-4 (ДЦС4/201801445)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  623,866,162₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Төрөл бүрийн тос, тосолгооны материал багц 1-4
  19,136,667₮
  Шалгарсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.
  2
  Төрөл бүрийн тос, тосолгооны материал багц 1-4
  184,184,710₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.
  3
  Төрөл бүрийн тос, тосолгооны материал багц 1-4
  144,583,200₮
  Шалгарсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.
  4
  Төрөл бүрийн тос, тосолгооны материал багц 1-4
  480,512,444₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.
  5
  Төрөл бүрийн тос, тосолгооны материал багц 1-4
  382,308,582₮
  Шалгарсан
  197,863,442₮ буюу багц 1т шалгарсан
  6
  Төрөл бүрийн тос, тосолгооны материал багц 1-4
  398,148,069₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.