Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Лицензтэй үйлдлийн систем MS Windows 10 Pro авах, WINDOWS SERVER 2012 DATA CENTER (ЦДҮС/201802084)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  25,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Лицензтэй үйлдлийн систем MS Windows 10 Pro авах, WINDOWS SERVER 2012 DATA CENTER
  17,100,000₮
  Шалгарсан
  хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер, бага үнийн саналаар
  2
  Лицензтэй үйлдлийн систем MS Windows 10 Pro авах, WINDOWS SERVER 2012 DATA CENTER
  19,403,835₮
  Хасагдсан
  өндөр үнийн санал
  3
  Лицензтэй үйлдлийн систем MS Windows 10 Pro авах, WINDOWS SERVER 2012 DATA CENTER
  22,000,000₮
  Хасагдсан
  өндөр үнийн санал, техникийн шаардлага хангахгүй
  4
  Лицензтэй үйлдлийн систем MS Windows 10 Pro авах, WINDOWS SERVER 2012 DATA CENTER
  20,952,998₮
  Хасагдсан
  техникийн шаардлага хангаагүй
  5
  Лицензтэй үйлдлийн систем MS Windows 10 Pro авах, WINDOWS SERVER 2012 DATA CENTER
  24,475,000₮
  Хасагдсан
  өндөр үнийн санал, техникийн шаардлага хангахгүй