Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  10 кВ-ын вакуум таслуур бүхий хорго нийлүүлэх (ЦДҮС/201901118)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  59,400,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  10 кВ-ын вакуум таслуур бүхий хорго нийлүүлэх
  58,740,000₮
  Илгээгдсэн
  2
  10 кВ-ын вакуум таслуур бүхий хорго нийлүүлэх
  52,500,000₮
  Хасагдсан
  Тендерийн иж бүрдэл дутуу, үнийн хувьд өндөр.
  3
  10 кВ-ын вакуум таслуур бүхий хорго нийлүүлэх
  50,160,000₮
  Хасагдсан
  Санхүүгийн чадавхи хангалтгүй, тендерийн иж бүрдэл дутуу.
  4
  10 кВ-ын вакуум таслуур бүхий хорго нийлүүлэх
  51,000,000₮
  Шалгарсан
  Гаардлагад нийцсэн харьцуулах бага үнэтэй тендер.
  5
  10 кВ-ын вакуум таслуур бүхий хорго нийлүүлэх
  58,905,000₮
  Хасагдсан
  Үнэ өндөр