Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Компьютер, принтер, дэлгэц (ДЦС4/201901008)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  92,600,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Компьютер, принтер, дэлгэц
  87,131,000₮
  Илгээгдсэн
  2
  Компьютер, принтер, дэлгэц
  86,262,000₮
  Хасагдсан
  ТББ нь шаардлага хангаагүй
  3
  Компьютер, принтер, дэлгэц
  85,294,000₮
  Хасагдсан
  ТББ нь шаардлага хангаагүй
  4
  Компьютер, принтер, дэлгэц
  92,404,400₮
  Илгээгдсэн
  5
  Компьютер, принтер, дэлгэц
  89,633,170₮
  Илгээгдсэн
  6
  Компьютер, принтер, дэлгэц
  92,500,000₮
  Илгээгдсэн