Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  SEL75A реле худалдан авах (АУЭХС/201902003)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  44,800,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  SEL75A реле худалдан авах
  41,536,000₮
  Илгээгдсэн
  2
  SEL75A реле худалдан авах
  40,000,000₮
  Илгээгдсэн
  3
  SEL75A реле худалдан авах
  44,352,000₮
  Илгээгдсэн