Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Зөөврийн спектротест багаж (ДЦС4/201810570)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  130,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Зөөврийн спектротест багаж
  127,600,000₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.
  2
  Зөөврийн спектротест багаж
  126,500,000₮
  Шалгарсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.
  3
  Зөөврийн спектротест багаж
  129,000,000₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.