Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Төмөр шүүгээ нийлүүлэх (ЦДҮС/201901107)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  17,160,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Төмөр шүүгээ нийлүүлэх
  17,030,000₮
  Илгээгдсэн
  2
  Төмөр шүүгээ нийлүүлэх
  16,032,000₮
  Илгээгдсэн
  3
  Төмөр шүүгээ нийлүүлэх
  14,530,999₮
  Илгээгдсэн
  4
  Төмөр шүүгээ нийлүүлэх
  14,652,000₮
  Илгээгдсэн
  5
  Төмөр шүүгээ нийлүүлэх
  14,790,200₮
  Илгээгдсэн
  6
  Төмөр шүүгээ нийлүүлэх
  16,880,000₮
  Илгээгдсэн
  7
  Төмөр шүүгээ нийлүүлэх
  15,563,625₮
  Илгээгдсэн