Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Агаар дахь тоосонцор хэмжигч (ЭҮХХК/201909298)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  22,092,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Агаар дахь тоосонцор хэмжигч
  18,367,630₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТХ-28.3
  2
  Агаар дахь тоосонцор хэмжигч
  19,035,358₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТХ-28.3
  3
  Агаар дахь тоосонцор хэмжигч
  12,800,000₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТХ-28.3
  4
  Агаар дахь тоосонцор хэмжигч
  13,200,000₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТХ-28.3