Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  "Багш дэд" хөтөлбөрийн кабинет бэлтгэх тоног төхөөрөм (ОРАОНӨГ/201912150)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Орон нутгийн төсөв
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  20,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  "Багш дэд" хөтөлбөрийн кабинет бэлтгэх тоног төхөөрөм
  19,850,820₮
  Хасагдсан
  Үнийн санал өндөр
  2
  "Багш дэд" хөтөлбөрийн кабинет бэлтгэх тоног төхөөрөм
  1,985,500₮
  Хасагдсан
  Үнийн санал өндөр
  3
  "Багш дэд" хөтөлбөрийн кабинет бэлтгэх тоног төхөөрөм
  17,160,100₮
  Хасагдсан
  хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер