Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Нисэхийн хөдөлгөөн үйлчилгээний албаны нислэгийн удирдагчдын чихэвч /52 ширхэг/ (ИНЕГ/201906001)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  26,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Нисэхийн хөдөлгөөн үйлчилгээний албаны нислэгийн удирдагчдын чихэвч /52 ширхэг/
  25,877,280₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн ч хамгийн сайн тендер ирүүлсэн Ай си би си ХХК-ийн ирүүлсэн тендер гүйцэтгэгчээр шалгарсан.
  2
  Холбоо, навигаци, ажиглалтын албаны тонг төхөөрөмжийн газардуулгын материал
  62,337,088₮
  Шалгарсан
  шаардлагад нийцсэн
  3
  Хиймэл дагуулын холбооны газрын станц /RADYNE VSAT/ болон MARC RCMS системийн сэлбэг
  31,203,485₮
  Шалгарсан
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа,ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх хэсгийг үндэслэн гүйцэтгэгчээр шалгаруулахыг шийдвэрлэв.
  4
  ЧХОУНБ-ЫН НИСЛЭГИЙН АВТОМАТ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ/ATIS/, НИСЛЭГИЙН АВТОМАТ ЦАГ УУРЫН СТАНЦ /AWOS/ БОЛОН НИСЭХИЙН СУУРИН ХОЛБООНЫ /AFTN/ СИСТЕМҮҮДИЙН СЭЛБЭГ
  28,599,370₮
  Шалгарсан
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 29.1 дэх заалтыг үндэслэн гүйцэтгэгчээр шалгарсан
  5
  ILS7000B system (LOC-7013B and GP 7033B) /NUBIA/ суултын системийн тоног төхөөрөмжийн сэлбэг /навигаци/
  18,681,300₮
  Шалгарсан
  шаардлагад нийцсэн
  6
  Аюулгүй байдлын үзлэгийн наалт /800,000 ширхэг/
  21,120,000₮
  Хасагдсан
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.3 дах хэсгийг үндэслэн шалгараагүй
  7
  Нисэхийн хөдөлгөөн үйлчилгээний албаны нислэгийн удирдагчдын чихэвч /52 ширхэг/
  25,480,000₮
  Шалгарсан
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгов
  8
  БАГЦ-1: ДҮРЭМТ ХУВЦСАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
  24,794,000₮
  Шалгарсан
  шаардлагад нийцсэн
  9
  Аврах, гал унтраах албаны галаас хамгаалах хувцас хэрэгсэл
  287,728,000₮
  Хасагдсан
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27.1.3 дахь заалтыг хангаагүй гэж үзэн шалгараагүй
  10
  Технологийн суудлын автомашин, 3 ширхэг /Орон нутагт/
  256,200,000₮
  Хасагдсан
  хуулийн 27.4 дэх хэсгийг үндэслэн шалгараагүй
  11
  Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын ажилтнуудад тусламжаар өгөх 5 ханатай монгол гэр /10 ширхэг/
  29,800,000₮
  Шалгарсан
  шаардлагад нийцсэн
  12
  Түлшний шүүрний элемент нийлүүлэх
  99,682,000₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 28.7.3
  13
  Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын гадна хашаа барих ажил
  242,520,340₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.4
  14
  Нисэхийн хөдөлгөөн үйлчилгээний албаны нислэгийн удирдагчдын чихэвч /52 ширхэг/
  21,624,000₮
  Хасагдсан
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.3 дахь заалтыг хангаагүй
  15
  Тоног төхөөрөмж /серверийн санах ой, проектор, CD олшруулагч, хэвлэгч, принтер, дэлгэц/
  44,766,800₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 27.4
  16
  Аврах, гал унтраах албаны галаас хамгаалах хувцас хэрэгсэл
  293,500,000₮
  Хасагдсан
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.4 дэх хэсгийг үндэслэн шалгараагүй.
  17
  Аюулгүй байдлын үзлэгийн наалт /800,000 ширхэг/
  21,600,000₮
  Шалгарсан
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 29 дүгээр зйүлийн 29.1 дэх хэсгийг үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгохоор шийдвэрлэсэн