Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Кабелийн муфт (ЦДҮС/201802201)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  37,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Кабелийн муфт
  35,640,000₮
  Шалгарсан
  хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер