Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Хувиарлах байгууламжийн иж бүрэн ячейк (ДЦС4/201901169)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  88,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Хувиарлах байгууламжийн иж бүрэн ячейк
  77,962,500₮
  Илгээгдсэн