Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Скадагийн RAID cистем шинэчлэх, програм хангамжын тохиргоо хийх (ДҮТ/201801004)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  38,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Скадагийн RAID cистем шинэчлэх, програм хангамжын тохиргоо хийх
  36,850,000₮
  Шалгарсан
  хамгийн сайн тендерээр шалгарсан
  2
  Скадагийн RAID cистем шинэчлэх, програм хангамжын тохиргоо хийх
  34,700,000₮
  Хасагдсан
  техникийн тодорхойлолт шаардлага хангаагүй