Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Компьютерийн сэлбэг (ДЦС4/201801166)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  50,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Компьютерийн сэлбэг
  18,820,230₮
  Шалгарсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан
  2
  Компьютерийн сэлбэг
  34,244,100₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан