Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Эдийн засгийн төлөвлөлтийн програм хангамж (ЦДҮС/201802091)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  49,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Эдийн засгийн төлөвлөлтийн програм хангамж
  48,000,000₮
  Хасагдсан
  ижил төстэй ажлын туршлагагүй, техникийн шаардлага хангахгүй
  2
  Эдийн засгийн төлөвлөлтийн програм хангамж
  43,000,000₮
  Хасагдсан
  ижил төстэй ажлын туршлагагүй, техникийн шаардлага хангахгүй
  3
  Эдийн засгийн төлөвлөлтийн програм хангамж
  47,971,000₮
  Хасагдсан
  техник тодорхойлолт, ижил төстэй ажлын туршлагагүй