Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Гарцын төхөөрөмж (МШ/201901052)
  Захиалагч
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  80,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Гарцын төхөөрөмж
  69,800,000₮
  Илгээгдсэн
  2
  Гарцын төхөөрөмж
  76,780,000₮
  Илгээгдсэн
  3
  Гарцын төхөөрөмж
  61,950,500₮
  Илгээгдсэн
  4
  Гарцын төхөөрөмж
  53,181,238₮
  Илгээгдсэн
  5
  Гарцын төхөөрөмж
  74,250,000₮
  Илгээгдсэн