Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Өгөгдөл хадгалах сервер Nas (ЦДҮС/201802089)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  20,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Өгөгдөл хадгалах сервер Nas
  17,948,000₮
  Хасагдсан
  өндөр үнийн санал
  2
  Өгөгдөл хадгалах сервер Nas
  22,600,000₮
  Хасагдсан
  өндөр үнийн санал, техникийн шаардлага хангахгүй
  3
  Өгөгдөл хадгалах сервер Nas
  17,600,000₮
  Шалгарсан
  хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер
  4
  Өгөгдөл хадгалах сервер Nas
  17,600,000₮
  Хасагдсан
  техник шаардлага
  5
  Өгөгдөл хадгалах сервер Nas
  19,000,000₮
  Хасагдсан
  өндөр үнийн санал
  6
  Өгөгдөл хадгалах сервер Nas
  16,202,230₮
  Хасагдсан
  техникийн шаардлага хангахгүй
  7
  Өгөгдөл хадгалах сервер Nas
  19,965,000₮
  Хасагдсан
  өндөр үнийн санал, техникийн шаардлага хангахгүй