Хайлтын системийг хэрэглэхэд анхаарах зүйлс:

  Эрхэм зочин та энэхүү хайлтын системийг ашиглаж, эх сурвалжаар дурдахдаа төрийн байгууллагын анхдагч эх сурвалжтай тулгаж, нягтлах нь зүйтэй. Учир нь хайлтын системд мэдээллийг нэгтгэж оруулах нь цаг хугацааны хязгаарлалттай тул нэрийн давхцал, мэдээллийн өөрчлөлт нь системд ороогүй байх магадлалтай. Иймд та дараах анхдагч эх сурвалжуудаар заавал зочлоорой. Үүнд:

  1. Худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас https://www.tender.gov.mn/mn/index/

  2. Улсын бүртгэлийн цахим хуудас http://opendata.burtgel.gov.mn/

  3. АТГ-Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг http://xacxom.iaac.mn/

  4. АМГ-уул уурхайн лиценз http://geonet.mris.mn/geonetwork/srv/mon/catalog.search#/search?resultType=details&from=1&to=20&sortBy=relevance

  5. Сонгуулийн ерөнхий хороо https://www.gec.gov.mn/