Үндсэн мэдээлэл

Нэр
Уртын гол багт үерийн хамгаалалтын суваг барих (ОРАОНӨГ/201912008)
Ангилал
Ажил
Санхүүжилт
Орон нутгийн төсөв
Журам
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Төсөв
475,910,000₮
Тендер оролцогч

Дугаар
Нэр
Оролцогч
Дүн
Төлөв
Тайлбар
1
Уртын гол багт үерийн хамгаалалтын суваг барих
470,847,888₮
Илгээгдсэн
2
Уртын гол багт үерийн хамгаалалтын суваг барих
455,875,145₮
Илгээгдсэн