Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Төрөл бүрийн холхивч (ДЦС4/201700064)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  707,164,429₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Төрөл бүрийн холхивч
  5,187,585,040₮
  Илгээгдсэн
  2
  Төрөл бүрийн холхивч
  56,108,921₮
  Илгээгдсэн
  3
  Төрөл бүрийн холхивч
  6,265,122,804₮
  Илгээгдсэн