Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  ЛИЕБХЕР БУЛЬДОЗЕРИЙН СЭЛБЭГ (ДЦС4/201801096)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  81,105,138₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  ЛИЕБХЕР БУЛЬДОЗЕРИЙН СЭЛБЭГ
  84,844,650₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.
  2
  ЛИЕБХЕР БУЛЬДОЗЕРИЙН СЭЛБЭГ
  7,290,509,573₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.
  3
  ЛИЕБХЕР БУЛЬДОЗЕРИЙН СЭЛБЭГ
  8,088,699,347₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.
  4
  ЛИЕБХЕР БУЛЬДОЗЕРИЙН СЭЛБЭГ
  8,040,051,297₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.