Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Хэрлэн сумын 2,3,4,5-р багуудад эрчим хүчний хангалтыг сайжруулах, шугам татах (ХЭОНӨГ/201700006)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Орон нутгийн төсөв
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  40,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Хэрлэн сумын 2,3,4,5-р багуудад эрчим хүчний хангалтыг сайжруулах, шугам татах
  40,000,000₮
  Хасагдсан
  эрх бүхий бус
  2
  Хэрлэн сумын 2,3,4,5-р багуудад эрчим хүчний хангалтыг сайжруулах, шугам татах
  38,597,228₮
  Шалгарсан
  шаардлагад нийцсэн