Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Сэргэлэн
  Нэр
  Гантөмөр
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2016-04-29
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Сэргэлэн Гантөмөр
  Монгол
  Иргэн
  2016-04-29