Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  -
  Нэр
  Alloy Steel International
  Улс
  Америк
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2008-08-27
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Геомандал
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2008-08-27
  1
  - Alloy Steel International
  Америк
  Иргэн
  2008-08-27
  2
  Геомандал
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2008-08-27