Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Лхагваа
  Нэр
  Элдэв-Очир
  Байгууллага
  АТГ-т мэдүүлгээ бүртгүүлдэг албан тушаалтнууд
  Албан тушаал
  Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн (ТӨ4)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2019
  Нийт орлого
  26,526,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  9,700,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  3
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  0
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  1
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  3
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  4,407,790,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  0₮
  Мал, аж ахуй:
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  0₮
  Газар:
  Газар нийт дүн:
  0₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  1,000,000,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  42,861,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  1,000,000,000₮
  Зээл:
  Зээл нийт дүн:
  0₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  М-Си-Эс Монголиа ХХК, ЭкоМогул ХХК, Эрдэнэс тавантолгой ХК, Бусад ХХК (2490610ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  268,279,540₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮