Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Парчаа
  Нэр
  Шинжээравдан
  Байгууллага
  УИХ-ын сонгуулийн 24 дүгээр тойрог
  Албан тушаал
  УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигч ()
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2019
  Нийт орлого
  48,000,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  36,480,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  1
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  1
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  410,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Жийп болон туулах чадвар өндөр,Hummer, H2- 1,Жийп болон туулах чадвар өндөр,Lexus, 470- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  100,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Адуу-30, Үхэр-35, Хонь-200, Ямаа-100
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  113,000,000₮
  Газар:
  Эзэмших-624м2-1₮
  Газар нийт дүн:
  20,000,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  80,000,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  Зээл нийт дүн:
  0₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  (0ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  0₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮