Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Мянганбуу
  Нэр
  Наранбаатар
  Байгууллага
  УИХ-ын сонгуулийн 28 дугаар тойрог
  Албан тушаал
  УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигч ()
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2019
  Нийт орлого
  50,456,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  0₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  2
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  1
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  1
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  1,897,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Жийп болон туулах чадвар өндөр,Lexus, RX 350- 1,Жийп болон туулах чадвар өндөр,Lexus, 570- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  415,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Үхэр-60, Хонь-180, Ямаа-200, Адуу-13
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  116,100,000₮
  Газар:
  Эзэмших-700м2-2₮
  Газар нийт дүн:
  0₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  2,000,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  162,162,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  Зээл нийт дүн:
  0₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  Нирунсоник ХХК, Эрдэнэс Таван толгой ХК (0ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  1,000₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮