Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Чүлтэм
  Нэр
  Гантулга
  Байгууллага
  УИХ-ын сонгуулийн 16 дугаар тойрог
  Албан тушаал
  УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигч ()
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2019
  Нийт орлого
  18,000,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  65,475,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  4
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  1
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  2
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  406,450,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Жийп болон туулах чадвар өндөр,Toyota, Land Cruiser 200- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  80,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  0₮
  Газар:
  Эзэмших-1360м2-1, Эзэмших-308м2-1, Эзэмших-6000м2-1, Эзэмших-750м2-1, Өмчлөх-700м2-1₮
  Газар нийт дүн:
  172,200,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  50,000,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  30,933,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  202,000,000₮
  Зээл:
  Зээл нийт дүн:
  0₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  Хөрс авто сервис ХХК, Булганхөрс ХХК (0ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  4,444,622₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮