Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Лувсанвандан
  Нэр
  Болд
  Байгууллага
  АТГ-т мэдүүлгээ бүртгүүлдэг албан тушаалтнууд
  Албан тушаал
  Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн (ТӨ4)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2019
  Нийт орлого
  1,793,848,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  15,388,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  2
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  1
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  2,432,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Жийп болон туулах чадвар өндөр,Lexus, 570- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  180,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Адуу-4
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  2,000,000₮
  Газар:
  Эзэмших-8296 м2-1₮
  Газар нийт дүн:
  0₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  0₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  306,597,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  2,797,000₮
  Авлага нийт дүн:
  500,000,000₮
  Зээл:
  Худалдаа хөгжлийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк
  Зээл нийт дүн:
  170,921,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  Бодь Даатгал ХХК, Бодь Цамхаг ХХК, Бодькапитал ХХК, Галфүүд ХХК, Бодь ХХК, Бодь ХХК, Бодь ХХК, Бодь ХХК, Бодь ХХК, Бодь ХХК, Богд Групп ХХК (2500272ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  51,675,398₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮