Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Батдэлгэр
  Нэр
  Батболд
  Байгууллага
  УИХ-ын сонгуулийн 23 дугаар тойрог
  Албан тушаал
  УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигч ()
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2019
  Нийт орлого
  30,000,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  270,000,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  1
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  1
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  1
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  23,528,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Суудлын жижиг машин,Mercedes Benz, GLK300- 1,Жийп болон туулах чадвар өндөр,Land Rover, Range Rover- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  190,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  0₮
  Газар:
  Эзэмших-3730м2-1, Өмчлөх-700м2-3₮
  Газар нийт дүн:
  5,060,000,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  0₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  200,000,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  Төрийн банк
  Зээл нийт дүн:
  1,216,000,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  ХЛТА ХХК, Мика Интерпрайз ХХК (0ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  668,544₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮