Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Сүхбаатар
  Нэр
  Батболд
  Байгууллага
  АТГ-т мэдүүлгээ бүртгүүлдэг албан тушаалтнууд
  Албан тушаал
  Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн (ТӨ3)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2019
  Нийт орлого
  79,789,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  306,029,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  1
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  1
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  1
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  1
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  1,832,186,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  0₮
  Мал, аж ахуй:
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  0₮
  Газар:
  Эзэмших-700м2-2₮
  Газар нийт дүн:
  0₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  0₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  2,003,046,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  864,779,000₮
  Зээл:
  Голомт банк-байгууллагын банкны газар, Голомт банк-байгууллагын банкны газар
  Зээл нийт дүн:
  10,858,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  Алтай Холдинг ХХК, Скайтел ХХК (4733950ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  8,377,070₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮