Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Амгалан
  Нэр
  Адъяасүрэн
  Байгууллага
  УИХ-ын сонгуулийн 3 дугаар тойрог
  Албан тушаал
  УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигч ()
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2019
  Нийт орлого
  800,000,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  18,000,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  1
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  2
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  1
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  1
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  1,542,080,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Жийп болон туулах чадвар өндөр,Lexus, 570- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  220,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  0₮
  Газар:
  Өмчлөх-270м2-1, Өмчлөх-750м2-1₮
  Газар нийт дүн:
  100,000,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  318,671,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  700,000,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  800,000,000₮
  Зээл:
  Хаан банк
  Зээл нийт дүн:
  160,200,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  Премиум кастомс ХХК, Тэнгри транс групп ХХК, Сан тээвэр групп ХХК, Ульгансар транс ХХК, Өлзийт зам трейд ХХК, Номгон Санчир групп ХХК, Топ транспорт ХХК, Топ капитал ХХК, Ти Эс Ти мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв Бусад, ХАБ таны төлөө ТББ Бусад (100ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  1,475,391₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Тусгай зөвшөөрөл-5
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮