Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Салхилуурын сэлбэг /PGF/ (ДЦС4/201901124)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  444,481,560₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Салхилуурын сэлбэг /PGF/
  444,270,000₮
  Илгээгдсэн
  2
  Салхилуурын сэлбэг /PGF/
  412,874,055₮
  Илгээгдсэн
  3
  Салхилуурын сэлбэг /PGF/
  409,901,088₮
  Илгээгдсэн