Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Зуухны үнс баригчийн багц хоолой,хамгаалалтын хуяг,/ (ДЦС4/201801059)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  360,165,532₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Зуухны үнс баригчийн багц хоолой,хамгаалалтын хуяг,/
  279,631,680₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийг шалгаруулсан
  2
  Зуухны үнс баригчийн багц хоолой,хамгаалалтын хуяг,/
  268,395,050₮
  Шалгарсан
  Шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийг шалгаруулсан
  3
  Зуухны үнс баригчийн багц хоолой,хамгаалалтын хуяг,/
  79,863,027₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийг шалгаруулсан