Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Техникийн Давс (ДЦС4/201700056)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  300,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Техникийн Давс
  241,020,000₮
  Илгээгдсэн
  2
  Техникийн Давс
  294,800,000₮
  Илгээгдсэн
  3
  Техникийн Давс
  277,000,000₮
  Илгээгдсэн
  4
  Техникийн Давс
  269,000,000₮
  Илгээгдсэн
  5
  Техникийн Давс
  239,850,000₮
  Илгээгдсэн