Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  "ДЦС-4" ТӨХК-ий 6кВ-ын иж бүрэн хаалттай хуваарилах байгууламж нийлүүлэх (НТШ-41/2014)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  101,165,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  "ДЦС-4" ТӨХК-ий 6кВ-ын иж бүрэн хаалттай хуваарилах байгууламж нийлүүлэх
  215,000,000₮
  Хасагдсан
  Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлага хангаагүй
  2
  "ДЦС-4" ТӨХК-ий 6кВ-ын иж бүрэн хаалттай хуваарилах байгууламж нийлүүлэх
  185,000,000₮
  Хасагдсан
  Санхүүгийн шаардлага хангахгүй
  3
  "ДЦС-4" ТӨХК-ий 6кВ-ын иж бүрэн хаалттай хуваарилах байгууламж нийлүүлэх
  194,691,166₮
  Хасагдсан
  Тендерийн баталгаа шаардлага хангаагүй