Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Цээхээ
  Нэр
  Адъяахишиг
  Байгууллага
  Хүний эрхийн Үндэсний Комисс
  Албан тушаал
  Ахлах референт (АА5)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2018
  Нийт орлого
  13,980,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  8,436,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  1
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  80,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Суудлын жижиг машин,Nissan, X-Terra- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  21,500,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Үхэр-10
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  10,000,000₮
  Газар:
  Газар нийт дүн:
  0₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  6,900,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  2,546,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  Голомт банк, Цээхээ
  Зээл нийт дүн:
  12,270,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  Монинжбар Бусад, Авто импекс Бусад, Монголиа Девелопмент Бусад, Монгол шевро Бусад, Багануур Бусад, Эрдэнэс таван толгой ХК (3900ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  0₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮