Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Хэнтий аймгийн Дадал сумын Баруун урд хотон болон хүчдэл дутагдалтай газарт цахилгааны дэд станц барих (ХЭ-Да-2014/06)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Орон нутгийн төсөв
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  50,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Хэнтий аймгийн Дадал сумын Баруун урд хотон болон хүчдэл дутагдалтай газарт цахилгааны дэд станц барих
  50,000,000₮
  Шалгарсан