Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Сүндэв
  Нэр
  Шараа
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2010-03-03
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Сүндэв Шараа
  Монгол
  Иргэн
  2010-03-03