Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Хадбаатар
  Нэр
  Билэгээ
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2014-05-09
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Хадбаатар Билэгээ
  Монгол
  Иргэн
  2014-05-09
  2
  Батэрдэнэ Алтангэрэл
  Монгол
  Иргэн
  2014-05-09
  3
  Батсайхан Мөнгөндөл
  Монгол
  Иргэн
  2014-05-09
  3
  Бат-Эрдэнэ Алтангэрэл
  Монгол
  Иргэн
  2014-05-09
  4
  Батаа Цогбаяр
  Монгол
  Иргэн
  2014-05-09
  5
  Төмөр Номинчулуун
  Монгол
  Иргэн
  2014-05-09