Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  -
  Нэр
  Софтлайн Интернэшнл
  Улс
  Орос
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2007-09-07
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  - Софтлайн Интернэшнл
  Орос
  Иргэн
  2007-09-07