Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Намжил
  Нэр
  Чинбат
  Байгууллага
  АТГ-т мэдүүлгээ бүртгүүлдэг албан тушаалтнууд
  Албан тушаал
  Оюуны өмчийн газрын дарга (ТЗ14)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2015
  Нийт орлого
  39,454,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  13,315,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  1
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  1
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  161,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  0₮
  Мал, аж ахуй:
  Адуу-8
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  5,600,000₮
  Газар:
  Эзэмших, 0.04 га-1, Өмчлөх, 0.07 га-1₮
  Газар нийт дүн:
  14,240,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  60,000,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  41,175,000₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  Төрийн банк, ХААН банк, Эдмон ХХК хэвлэх үйлдвэр, Монголын нотариатчдын танхим
  Зээл нийт дүн:
  131,000,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  Эрдэнэс Таван толгой ХК, Эрдэнэс МГЛ ХК (4228ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  0₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮