Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Лидернэт
  Хэлбэр
  ХХК
  Төрөл
  Ашгийн төлөө
  Регистер
  2823306
  Үүсгэн байгуулагдсан
  2007-09-05
  Хаяг
  Улаанбаатар, Сүхбаатар, 6-р хороо, 103
  Удирдлага
  Батсүх Батбазар (Захирал)
  Хувь ззэмшил

  Дараалал
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Огноо
  1
  Дондов Буянт
  Монгол
  Иргэн
  2016-02-05
  1
  Дондов Буян
  Монгол
  Иргэн
  2016-02-05
  Үйл ажиллагаа

  Дугаар
  Нэр
  Нэр
  1
  0150 - Газар тариалан, мал аж ахуй хослон эрхлэх үйл ажил
  2018-03-01
  2
  0141 - Фермерийн аж ахуй
  2018-03-01
  3
  0129 - Хүлэмжийн аж ахуй
  2018-03-01
  4
  6190 - Монгол улсын нутаг дэвсгэрт харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
  2007-09-05
  5
  4610 - Гадаад худалдаа
  2007-09-05
  Оролцсон тендер

  Мэдээлэл байхгүй.

  Хамаарал бүхий төрийн албан хаагч

  Мэдээлэл байхгүй.

  Уул уурхайн лиценз

  Мэдээлэл байхгүй.