Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Орсоо
  Нэр
  Хэрлэн
  Байгууллага
  Дорноговь аймаг дахь газар
  Албан тушаал
  Улсын байцаагч (ТЗ07)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2017
  Нийт орлого
  12,769,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  0₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  2
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  130,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Lexus,RX 400- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  26,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Үхэр-25
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  18,750,000₮
  Газар:
  Ашиглах, 500м2-4₮
  Газар нийт дүн:
  12,000,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  14,500,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  2,001,000₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  Голомт банк
  Зээл нийт дүн:
  20,000,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  (0ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  0₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮