Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Орсоо
  Нэр
  Баасансүрэн
  Байгууллага
  Төрийн банк
  Албан тушаал
  Дэд захирал (Бусад- ТӨХЭтгээд)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2018
  Нийт орлого
  86,081,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  36,573,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  1
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  2
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  203,720,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Жийп болон туулах чадвар өндөр,Lexus, 570- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  100,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Хонь-138, Ямаа-65, Үхэр-25, Хурдан удмын адуу-10
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  539,695,000₮
  Газар:
  Эзэмших-0.7га-4, Эзэмших-2га-1, Эзэмших-1000м2-2₮
  Газар нийт дүн:
  150,000,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  125,000,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  26,881,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  О.Баасанүрэн
  Зээл нийт дүн:
  135,000,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  (0ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  0₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮