Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Болд
  Нэр
  Халиунбат
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2009-07-28
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Пүрэв Туул
  Монгол
  Иргэн
  2009-07-28
  2
  Болд Халиунбат
  Монгол
  Иргэн
  2009-07-28