Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Мягмаржав
  Нэр
  Халиунбат
  Байгууллага
  Нийслэлийн ИТХ
  Албан тушаал
  ИТХ ын төлөөлөгч (УТ)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2017
  Нийт орлого
  198,000,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  0₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  1
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  240,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  0₮
  Мал, аж ахуй:
  Адуу-5
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  4,000,000₮
  Газар:
  Эзэмших, 23150м2-1, Эзэмших, 700м2-1₮
  Газар нийт дүн:
  58,000,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  40,000,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  36,406,000₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  1,418,399,000₮
  Зээл:
  Зээл нийт дүн:
  0₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  Монгол Айдия Групп ХХК, Некст профешнл сервис ХХК, ХЕКСА инвестмент ХХК, Верум Хоршоо, Саксес фактор ХХК, Вай Эм Си ХХК (500ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  26,670₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮