Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Архангай аймгийн Цэнхэр сумын сургуулийн дотуур байрны өргөтгөл хийх ажил (ААОНӨГ/201704008)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Орон нутгийн төсөв
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  353,535,589₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Архангай аймгийн Цэнхэр сумын сургуулийн дотуур байрны өргөтгөл хийх ажил
  332,548,783₮
  Хасагдсан
  борлуулалтын орлого хүрэхгүй, нийгмийн даатгалын тодорхойлолт ирүүлээгүй, инженер техникийн ажилчдын нотлох баримт хангалтгүй
  2
  Архангай аймгийн Цэнхэр сумын Цэцэрлэгийн голд гүүр тавих /түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/
  146,500,000₮
  Шалгарсан
  3
  Архангай аймгийн Цэнхэр сумын сургуулийн дотуур байрны өргөтгөл хийх ажил
  320,068,710₮
  Хасагдсан
  ТОӨЗ-ны 5,2 а болон ажил гүйцэтгэх график ирүүлээгүй.
  4
  Архангай аймгийн Цэнхэр сумын сургуулийн дотуур байрны өргөтгөл хийх ажил
  335,691,187₮
  Хасагдсан
  хамгийн бага харьцуулах үнийн саналаар шалгараагүй.
  5
  Архангай аймгийн Цэнхэр сумын сургуулийн дотуур байрны өргөтгөл хийх ажил
  317,895,451₮
  Шалгарсан
  6
  Архангай аймгийн Цэнхэр сумын сургуулийн дотуур байрны өргөтгөл хийх ажил
  296,262,751₮
  Хасагдсан
  хэт бага үндэслэлгүй үнэ ирүүлсэн
  7
  Архангай аймгийн Засаг даргын тамгын газрын албан хэрэгцээнд тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэх
  189,500₮
  Шалгарсан
  8
  Архангай аймгийн Цэнхэр сумын сургуулийн дотуур байрны өргөтгөл хийх ажил
  313,348,559₮
  Хасагдсан
  хөрөнгийн чадавххи бага, мэргэжилтэй ажилчдын нотлох баримт хангалтгүй