Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  БаянАдарга сум Онон хороонд хүчдэл нэмэгдүүлэх ,трансформатор тавьж 0,4 квтын агаарын шугам татах (r-ХЭ-БА-08)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Орон нутгийн төсөв
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  50,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  БаянАдарга сум Онон хороонд хүчдэл нэмэгдүүлэх ,трансформатор тавьж 0,4 квтын агаарын шугам татах
  47,988,898₮
  Шалгарсан