Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Пүрэв
  Нэр
  Нямдаваа
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2006-01-11
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Пүрэв Нямдаваа
  Монгол
  Иргэн
  2006-01-11